Adrian Gałosz

Współwłaściciel firmy BluEmu Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Założyciel i właściciel centrum nurkowego  BESKIDDIVERS:  jedynego  centrum międzynarodowej federacji nurkowania technicznego IANTD na południu Polski oraz autoryzowanego pięciogwiazdkowego centrum największej światowej federacji nurkowej PADI, a także Centrum EMERGENCY FIRST RESPONSE.  Instruktor Trener IANTD , Master Instruktor PADI, instruktor pierwszej pomocy EFR oraz instruktor federacji ratownictwa nurkowego DAN.

Na co dzień zajmuje się szkoleniem Instruktorów  nurkowania oraz instruktorów  pierwszej  pomocy przedmedycznej. W nurkowaniu odkrył swoją perełkę. Jest nią głębokie nurkowanie jaskiniowe  z dala od lądu i cywilizacji.

Góry to jego drugie miejsce, w które ucieka, aby oderwać się od życia codziennego. Beskidy oraz Tatry przeszedł będąc dzieckiem. Na swoim koncie posiada szereg wejść na szczyty cztero- i pięciotysięczne w górach świata, m.in. w Alpach, Kaukazie oraz w masywach leżących na kontynencie afrykańskim. Obecnie  samodzielnie zdobywa koronę wulkanów.