Szkolenie z turystyki wysokogórskiej 26-28 stycznia 2018 (fot. Szymek Wawrzuta, Waldek Malina, Dorian Rajcheld)